Address

15/4 Khreshchatyk str., Kyiv

Working hours

Open Working hours

Review 0

No review

Next to Chicken Kyiv Bar

Restaurant

Chiken Kyiv

7 m. Khreshchatyk Street, 15/4, Kyiv

(050) 405-40-55

Night club

Docker's ABC

27 m. Заньковецкой, 15/4

(044) 278-17-17

Cafe

Very Well Cafe Khreshchatyk

44 m. st. 15/4 Maria Zankovetskaya St., Kyiv

(073) 044-20-11

Restaurant

MOCCO boutique restaurant

49 m. 15/4 Khreshchatyk Street, Kyiv

(044) 230-92-30

Institution

Kiev Gestalt University

74 m. 15, st. Khreshchatyk, Kyiv

(044) 229-43-08

Restaurant

Chicken Kyiv

75 m. Khreshchatyk / Zankovetskaya 15/4 Kiev

(050) 405-40-55

Bar

Jasmine Lounge Bar

76 m. street M. Zankovetskaya, 6, Kiev

(095) 041-00-24

Cafe

On Stanislavsky

131 m. 3, Stanislavs'koho St, Kyiv

(096) 202-40-11

Hotel

«Ukraine» hotel

134 m. 4 Instytutska Str., Kyiv

(044) 590-44-00

Library

Library complex for the whole family «Worldview»

142 m. 12/3 Arkhitektora Horodetskoho Str, 12/3, Kyiv

(044) 279-70-56