Address

25, st. Naberezhno-Khreshchatitskaya, Kyiv

Working hours

Open Working hours

About the place

Odessa cuisine restaurant

Review Organizer reviews 0

No review

Next to Czata

Restaurant

Samogon Fish Bar

48 m. 25 Naberezno-Kreshatitskaya str., Kyiv, Ukraine, 02000

(098) 888-78-58

Cinema

Cinema club Mogilyanka

53 m. 27 Naberezhno-Khreschatitskaya St, Kyiv

Temple

Illinsʹka Church

61 m. 2, Pochainynska St, Kyiv

(044) 425-23-71

Restaurant

KOLO

155 m. 20 Illinska Str., Kyiv

(098) 756-45-13

Institution

Kyiv-Mohyla Business School [kmbs]

158 m. 4th floor 8/5 Volos’ka str., Kyiv

(044) 490-66-35

Cultural Center

NaUKMA Cultural and Arts Center

162 m. 9, Illinska St

(044) 425-21-54

Library

Viktor Kytasty American Library

168 m. Voloska St, 8/5, Kyiv

(044) 462-56-74

Cafe

Das Grün

169 m. 20 Illinska St

Bar

Dzerkalo Bar

169 m. 20 Illinska St

Restaurant

Vero Vero

178 m. Street Ilyinska, 18, Kiev

(044) 499-39-29