Address

3 Dorogozhytska St, UNIT. City

Working hours

Closed Working hours

Follow me

Review Organizer reviews 0

No review

Next to Bay Food Station. UNIT.City

Coworking

Chasopys.UNIT

7 m. building B9, 3 Dorogozhitskaya st., Kyiv

(098) 533-15-93

Institution

Akademiya Dtek

7 m. Dorohozhytska St, 3, Kyiv

(044) 594-42-02

Cafe

UNIT.Cafe

45 m. st. Dorogozhitskaya, 3, Kyiv

(096) 152-60-06

Hub

UNIT.City

64 m. Dorogozhitskaya street 3, Kyiv

(067) 230-13-68

Pub

Porter Pub - Motor Factory

228 m. 1 Dorogozhitskaya St, Kyiv

(044) 331-13-85

Restaurant

Сhernomorka (Melnikova)

230 m. st. Melnikova, 83-A, Kiev

(067) 594-05-05

Sport Club

Sports club RYM

252 m. 83А Yuriia Illienka St

(093) 160-68-28

Institution

National Academy of Public Prosecutor of Ukraine

289 m. 83Б, вулиця Мельникова, 81Б, Київ, Украина, 02000

(044) 206-18-46

Institution

Academy of the Creative Industry

293 m. 7 M. Vasilenko Str

(044) 451-92-72

Shopping mall

DN8

295 m. 8 Dorogozhitska, Kyiv

(044) 481-27-46