Поділитись

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

До складу університету, крім базового закладу, де функціонують 6 факультетів, входять 6 навчальних інституту, 12 коледжів і вищих комерційних училищ, розташованих в Києві, Харкові, Вінниці, Житомирі, Бурштині, Чернівцях, Хмельницькому, Ужгороді, Коломиї, Одесі.

Університет засновано в 1946 році.

Маючи велику науково-методичну напрацювання і практичний досвід у впровадженні сучасних форм і методів організації навчального процесу, університет виконує функції науково-методичного центру для вищих навчальних закладів України з підготовки фахівців галузей знань "Менеджмент і адміністрування", "Сфера обслуговування" напряму підготовки з товарознавства і торговому підприємництву, а також для системи Державного казначейства України. Є розробником державних стандартів за цими напрямками.

Університет має потужний науковий потенціал. Вектор університетської науки спрямований на розробку фундаментальних і прикладних актуальних проблем соціально-економічного розвитку України. Працюють 28 наукових шкіл, аспірантура і докторантура.

Постійно розвиваються і закріплюються позиції університету на міжнародному рівні. Діють творчі багаторічні зв'язки більш ніж з 100 вищими навчальними закладами, міжнародними центрами та установами з 30 країн світу. Здійснюється обмін викладачами, студентами, виконуються міжнародні проекти щодо інтеграції вищої освіти, вдосконалення освітніх програм різних ступенів підготовки і перепідготовки фахівців.

Університет є членом престижних міжнародних організацій таких, як Міжнародна асоціація університетів, Університетське Агентство Франкофoнії, Міжнаpодний сoюз товарознавcтва і теxнології, Міжнаpодна аcоціація вищиx і середніx навчальниx заклaдів тоpгівлі тa споживчoї коопeрації, Всеcвітня аcоціація рекрeації тa відпoчинку і тд.

Приєднуйтесь до нас в соцмережах