УМОВИ ТА ПРАВИЛА КОРИСТУВАННЯ

РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Ці Умови та Правила Користування є відкритою пропозицією (надалі – «Оферта») Товариства з обмеженою відповідальністю «Джем Девелопмент» в особі директора Матяш Ю.Л., далі по тексту — «Виконавець», невизначеному колу осіб укласти Договір про надання послуг, далі по тексту — «Договір», на умовах що визначені в цій Оферті.

1.2. Ця Оферта, включаючи всі супровідні документи, є юридично обов'язковою угодою (публічною офертою) між будь-якими Користувачем та Виконавцем, укладеною згідно з вимогами ст.-ст. 633, 634, 641, 642 Цивільного кодексу України.\

1.3. Виконавець залишає за собою право вносити зміни в Оферту та/або відкликати цю Оферту в будь-який момент на свій розсуд.

1.4. Ця Оферта набуває чинності з моменту її публікації на Інтернет-сайті -https://kyivmaps.com/.

1.5. У цій Оферті використовуються наступні визначення:

 • Виконавець – юридична особа Товариство з обмеженою відповідальністю «Джем Девелопмент», код ЄДРПОУ 41617839.
 • Користувач – будь-яка фізична або юридична особа, яка використовує Інтернет-сайт з метою пошуку та придбання туристичних, екскурсійних та пов’язаних з ними послуг у відповідних надавачів таких послуг – Партнерів.
 • Партнер – будь-яка фізична особа-підприємець або юридична особа, яка безпосередньо надає Послуги Користувачам.
 • Інтернет-сайт або Сайт – сукупність програмних та апаратних засобів, результат комп’юторного програмування, який розміщений в мережі Інтернет за адресою https://kyivmaps.com/, доступ до та адміністрування якого здійснюється Виконавцем.
 • Обліковий запис – електронний кабінет Користувача в функціональній системі Інтернет-Сайту, за допомогою якого Користувач може керувати та користуватися Послугами Виконавця.
 • Послуги Виконавця – сукупність послуг, що надаються Виконавцем відповідно до цієї Оферти для Користувачів на платній або безоплатній основі, що включає, але не обмежується: послуги з реєстрації Користувачів, створення Облікового запису, а також вчинення за допомогою Інтернет-сайту дій, пов’язаних з наданням можливостей Користувачам здійснити вибір Партнера для надання Послуг Партнером.
 • Послуги Партнера – це публічна оферта для Користувачів укласти з ними договір про надання послуг на умовах, що вказані в такій оферті та на Інтернет-сайті.
 • Публічний профіль Партнера – це сторінка Партнера, яка демонструється Користувачам на Інтернет-сайті, та яку Партнер має змогу самостійно редагувати та/або видаляти та/або додавати інформацію про себе, види та опис Послуг, які надає Партнер, завантажувати фотографії, відео, вказувати вартість таких Послуг.
 • Мобільний застосунок – програмне забезпечення, призначене для роботи на планшетах та/або смартфонах під назвою «Kyivmaps», що належить Виконавцю, з використанням якого Партнер здійснює зарахування за Послуги Партнера шляхом зчитування QR-кода Онлайн-сертифіката Користувача.
 • Онлайн-сертифікат – електронний документ з індивідуальним QR-кодом, що підтверджує акцепт Послуги Партнера Користувачем на умовах, що були опубліковані на Інтернет-сайті та право вимоги щодо придбаної Послуги Партнера.
 • Реєстрація – процедура заповнення Користувачем реєстраційної форми на Інтернет-сайті, після затвердження якої Виконавцем, такій фізичній особі присвоюється відповідний логін і пароль для доступу до Послуг Виконавця.
 • Бонусна та Реферальна Програма – комплексна система заходів, що регулює взаємовідносини між Виконавцем та Користувачем, в рамках якої Користувач має можливість отримувати та накопичувати бонуси.
 • Бонусний рахунок – сукупніть облікових та інформаційних даних в системі Виконавця, на якому накопичуються та зберігаються бонуси, нараховані Виконавцем за Бонусною Програмою, а також з якого відбувається списання необхідної кількості бонусів за бажанням Користувача відповідно до умов цієї Оферти.
 • Реферальний рахунок – сукупніть облікових та інформаційних даних в системі Виконавця, де накопичуються та зберігається бонуси нараховані Виконавцем за Реферальною Програмою, а також з якого відбувається списання необхідної кількості бонусів за бажанням Користувача відповідно до умов цієї Оферти.
 • Бонус – умовна одиниця за Бонусною та Реферальною Програмою, яка зараховується на відповідний рахунок Користувача в Обліковому запису і списується з такого рахунку на вимогу Користувача та в порядку визначеному цією Офертою. Бонуси є одиницями заохочення і не є грошовими коштами, електронними грошима, іншими валютним цінностями або іншим платіжним засобами.
 • Реферальне посилання – інструмент залучення нових Користувачів, що дозволяє отримувати винагороду за залучення та реєстрацію нових Користувачів на Інтернет-сайті.
 • Всі договори про надання послуг укладаються безпосередньо між Користувачем та Партнером. Відповідно, Виконавець не є стороною таких договорів, а тільки надає доступ до Сервісів Виконавця на Інтернет-сайті. Права і обов’язки Користувача та Партнера визначаються чинним законодавством України.

РОЗДІЛ 2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

2.1. Згідно з даною Офертою, Виконавець за допомогою Інтернет-сайту надає Послуги Виконавця, в тому числі можливість Користувачам ознайомитися, обрати та придбати Онлайн-сертифікати відповідних Партнерів та надати доступ до таких Онлайн-сертифікатів у Особистому кабінеті Користувача на Інтернет-сайті, а також надає супутні інформаційні послуги, а Користувач зобов’язаний прийняти умови цієї Оферти та дотримуватися таких умов. Користувач при цьому приймає та погоджується, що вартість Послуг Виконавця включені до вартості Онлайн-сертифікату.

2.2. Акцептом цієї Оферти є будь-яка взаємодія Користувача з Інтернет-сайтом в тому числі, направлення реєстрації Облікового запису та придбання Послуг Партнера на Інтернет-сайті та/або фактичне користування Інтернет-сайтом.

2.3. Взаємодіючи з Інтернет-сайтом, Користувач підтверджує, що повністю прочитав, зрозумів та беззастережно прийняв умови цієї Оферти. Якщо Користувач не згоден з умовами цієї Оферти загалом або з будь-якою його частиною, використання Інтернет-сайту не дозволяється.

2.4. Користувач визнає та погоджується з тим, що умови цієї Оферти та будь-які супровідні документи можуть бути змінені, модифіковані, виправлені або доповнені у будь-який час без попереднього письмового повідомлення, на власний розсуд Виконавця. Подальше використання Інтернет-сайту після будь-яких поправок або змін до умов цього Договору та будь-яких супровідних документів до нього свідчать про згоду Користувача та прийняття будь-яких таких змін, модифікацій, поправок, додатків або доповнень. Дата останніх змін та поправок буде вказана у верхній частині цієї Оферти.

2.5. Політика конфіденційності, розміщена на Інтернет-сайті складає невід’ємну частину цього Договору.

РОЗДІЛ 3. ПОРЯДОК НАДАННЯ ПОСЛУГ ВИКОНАВЦЯ ТА ПАРТНЕРА.

3.1. Виключно після реєстрації свого Облікового запису на Інтернет-сайті Користувач отримає повний доступ до Послуг Виконавця. При реєстрації Користувач зобов’язується надати в реєстраційній формі (анкеті) достовірну, повні і точну інформацію про себе і забезпечити її актуальність і повноту. Користувач зобов’язується не вводити Виконавця в оману щодо своєї особи та/або найменування, а також не вносити в реєстраційну форму адреси, номери телефонів, адреси електронної пошти, паспортні та/або реєстраційні дані та іншу інформацію третіх осіб.

3.2. Користувач погоджується з тим, що дії, вчинені на Інтернет-сайті після реєстрації Користувача, визнаються діями Користувача. Коистувач несе повну відповідальність за збереження логіна та пароля до його Облікового запису і за діяльність, яка відбувається з його Обліковим записом.

3.3. Користувач зобов’язується не продавати, не передавати в користування свої логін та пароль для доступу у свій Обліковий запис або до Послуг Виконавця третім особам без згоди Виконавця. У разі передачі логіна і пароля будь-якій третій особі, всю відповідальність за дії такої третьої особи несе Користувач.

3.4. Відразу після створення Облікового запису Користувача, Користувач отримує на електронну пошту лист-підтвердження реєстрації Облікового запису на Інтернет-сайті з присвоєним унікальним ідентифікаційним номером (ID номер).

3.5. Користувач, після авторизації у своєму Обліковому записі на Інтернет-сайті, отримує повний доступ до Послуг Виконавця, в тому числі вільно обирати та придбавати Послуги Партнерів.

3.6. Після акцепту Послуги Партнера Користувачем, тобто придбання Онлайн-сертифікату на Інтернет-сайті, Виконавець направляє Онлайн-сертифікат відповідному Користувачу на електронну пошту та в Обліковий запис, за необхідності узгоджує з Користувачем та Партнером час та дату надання Послуги Партнера.

3.7. Після придбання Онлайн-сертифікату Користувач має право протягом встановленого строку дії відповідного сертифікату використати його у відповідного Партнера відповідно до умов, що були опубліковані таким Партнером на Інтернет-сайті. Перед придбанням Онлайн-сертифікату Користувач зобов’язаний ознайомитись з відповідними умовами його використання.

3.8. Використання Онлайн-сертифікату відбувається шляхом його Активації – безпосереднього зчитування індивідуального штрих-коду (QR-коду) з такого сертифікату засобами та силами Партнера при отриманні Користувачем Послуг Партнера, зміст яких випливає із самого Онлайн-сертифікату. В залежності від технічних можливостей Партнера, зчитування може відбуватися одним із перелічених нижче способів. Активація Онлайн-сертифікату здійснюється відповідним Партнером у Мобільному додатку одним з наступних способів:

   Ⅰ. Сканерне зчитування коду сертифіката з екрану мобільного пристрою Користувача;
   Ⅱ. Сканерне зчитування коду сертифіката з роздруківки сертифіката, заздалегідь зробленої Користувачем;

3.9. Партнери самостійно визначають умови надання послуг за Онлайн-сертифікатами і несуть перед Користувачем відповідальність за якість наданих послуг та за дотримання умов їх надання умовам використання Оналйн-сертифікатів. Виконавець не несе відповідальності за будь-які обставини, пов’язані з фактичним отриманням послуги відповідним Користувачем. Будь-які претензії та рекламації Користувача стосовно послуг, отриманих на підставі придбаного у Виконавця Онлайн-сертифікату, пред’являються Користувачем відповідному Партнеру.

3.10. Користувач має право передати Онлайн-сертифікат третім особам без окремого погодження такої передачі з Виконавцем або Партнером. У випадку передачі Онлайн-сертифікату на користь третіх осіб Користувач зобов’язаний надати таким особам повну інформацію про умови викладені в цій Оферті та встановлені відповідним Партнером умови використання Онлайн-сертифікату та самостійно відповідає за їх дотримання відповідною третьою особою.

3.11. Онлайн-сертифікат не підлягає обміну на грошові кошти. Онлайн-сертифікат та кошти, сплачені в рахунок оплати його вартості, не підлягають поверненню, крім випадків, передбачених цією Офертою.

3.12. Користувач має право використати відповідний Онлайн-сертифікат та отримати за таким Онлайн-сертифікатом Послуги Партнера виключно один раз та виключно у одного відповідного Партнера.

3.13. Онлайн-сертифікат може бути використаний виключно в порядку, передбаченому цією Офертою та у відповідності до умов використання Онлайн-сертифікату, встановлених відповідним Партнером. Використання Онлайн-сертифікату в інший спосіб, ніж визначено вище, забороняється.

3.14. Реєструючись на Інтертнер-сайті, Користувач погоджується на отримання інформаційних повідомлень на вказану в реєстраційній формі електронну пошту та/або номер мобільного телефону.

3.15. З моменту реєстрації на Інтернет-сайті, в тому числі створенні Облікового запису, Користувач дає згоду і погоджується на обробку Виконавцем персональних даних Користувача, що зазначені останнім у відповідній реєстраційній формі. Обробка персональних даних (збір, реєстрація, накопичення, зберігання, адаптування, зміна, поновлення, уточнення, поширення та використання, передача, знеособлення, знищення) здійснюється з метою надання Послуг Виконавця, а також з метою інформаційного обслуговування Користувача.

3.16. Повернення Онлайн-сертифікату здійснюється виключно на підставах, передбачених ст.ст. 8, 9 Закону України "Про захист прав споживачів", з урахуванням того, що вартість Онлайн-сертифікату включає в себе вартість Послуг Виконавця. При поверненні коштів Користувачу за Онлайн-сертифікат утримуються транзакційні втрати (комісії банків / платіжних систем) при перерахуванні коштів, в розмірі 5% від повної вартості Онлайн-сертифікату при поверненні коштів на баланс Користувача на Інтернет-сайті або 7% від повної вартості Сертифікату при поверненні коштів на банківську карту Користувача.

Користувач за умови невикористання Онлайн-сертифікату, протягом 14 (чотирнадцяти) днів з моменту його придбання, або в інших випадках передбачених чинним законодавством України, має право вимагати заміни Онлайн-сертифікату (в межах вартості раніше придбаного Онлайн-сертифіката) на інший або повернення грошових коштів від Виконавця за винятком вартості Послуги Виконавця, якщо інше не передбачено в умовах Публічної оферти Партнера. Повернення грошових коштів за невикористаними Онлайн-сертифікати щодо міжнародного туризму здійснюється на підставі договору з туроператором, який полягає безпосередньо між Користувачем і туроператором.

Повернення грошових коштів може бути здійснено на баланс Користувача на Сайті https://kyivmaps.com/ на підставі електронного листа відправленого через Обліковий запис Користувача або на банківську карту Користувача на підставі письмової Заяви з наданням копій відповідних документів (копії Онлайн-сертифікату, паспорта і довідки про присвоєння РНОКПП). Заяву можна завантажити за цим посиланням «Заявка на повернення». Заяву в письмовому вигляді необхідно надіслати на поштову адресу Агента: 03194, Київ, ТОВ «Джем Девелопмент», бульвар Кольцова, 14Д, офіс 470, а також додати копії Онлайн-сертифікату, паспорта і довідки про присвоєння РНОКПП. Заява повинна містити такі обов'язкові реквізити, згідно вимог платіжних систем:

 • ПІБ одержувача
 • Ідентифікаційний код отримувача
 • Назва банку
 • Номер картки
 • Поточний рахунок (відповідно до стандарту IBAN)
 • Призначення платежу (поповнення карти № та ПІБ власника картки) Ці дані надає банк, тільки за особистим зверненням безпосередньо власнику картки. Без їх вказівки Виконавець не зможе здійснити переказ коштів на ту чи іншу банківську карту, навіть якщо йому буде відомий номер карти.

У разі відмови Користувача в наданні оригіналу Заяви про повернення грошових коштів, Виконавець фізично не зможе здійснити повернення. В цьому випадку можливий тільки повернення коштів на баланс Користувача в його Обліковому записі на Сайті.

РОЗДІЛ 4. БОНУСНА ТА РЕФЕРАЛЬНА ПРОГРАМИ.

4.1. Бонусна та Реферальна Програми діють на території України (за винятком тимчасово окупованої території відповідно до Закону України від 18.01.2018 № 2268-VIII у Донецькій та Луганських областях, Автономній республіці Крим та місті Севастополі) через глобальну мережу Інтернет.

4.2. Бонусна та Реферальна Програми діють безстроково, якщо Виконавець не повідомить про інше шляхом зміни цієї Оферти.

4.3. Виконавець має право змінювати період дії Бонусних та Реферальних Програм, умов нарахування та використання Бонусів та інших умов, за умови їх оприлюднення шляхом публікації цієї Оферти на Інтернет-сайті у новій редакції.

4.4. Кожний Користувач має право прийняти участь в Бонусній та/або Реферальній Програмі виключно після створення Облікового запису Користувача на Інтернет-сайті шляхом активації відповідної Програми у Обліковому Записі.

4.5. При активації Бонусної програми, Користувач отримує Бонусний рахунок у своєму Обліковому Записі.

4.6. Виконавець нараховує Бонуси за Бонусною програмою при купівлі Послуг Партнерів Користувачем на Інтернет-сайті у вигляді відсотків від вартості відповідної Послуги Партнера - від 1% до 3% в залежності від категорії Послуг Партнерів.

4.7. Бонуси, отримані відповідно до Бонусної Програми можуть бути використані Користувачем для зменшення вартості Послуг Партнерів на Інтернет-сайті, шляхом натискання відповідної кнопки «Застосувати Бонуси» при купівлі Послуг Партнерів на Інтернет-сайті.

4.8. При активації Реферальної програми Користувачем, Користувач отримує унікальне Реферальне посилання на реєстраційну форму Облікового запису на Інтернет-сайті для нових Користувачів.

4.9. Користувач отримує 5% у вигляді Бонусів на свій Реферальний рахунок від купівлі новими Користувачами Послуг Партнерів на Інтернет-сайті, які зареєстрували свій Обліковий запис за допомогою Реферального посилання такого Користувача.

4.10. Бонуси за Реферальною програмою нараховуються Користувачу на Реферальний рахунок.

4.11. Бонуси за Реферальною Програмою можна використати шляхом зазначеним у п. 4.7. цієї Оферти або обміняти такі Бонуси на гривневий еквівалент із розрахунку: 1 одиниця Бонусів = 1 гривня. Під час обміну Бонусів на гривневий еквівалент, Виконавець, виконуючи функцію податкового агента, утримує податки та обов’язкові платежі та перераховує їх до бюджету України в розмірі та порядку, визначеному чинним законодавством України.

4.12. Обмін Бонусів за Реферальною програмою доступний при умові накопичення на Реферальному рахунку мінімум 100 одиниць Бонусів та сплину 15 (п’ятнадцяти) робочих днів від останнього зарахування Бонусів на Реферальний рахунок Користувача. Для обміну Користувач має подати Виконавцю заявку через Обліковий запис на обмін Бонусів на грошові кошти наступним чином:

   Ⅰ. Натиснути кнопку «Вивести на карту»;
   Ⅱ. Зазначити та в подальшому обрати в своєму Обліковому записі банківську карту для отримання грошових коштів. При цьому Користувач вказує банківську карту, яка належить особисто йому;
   Ⅲ. Зазначити свої дані для оподаткування виплати, а саме: повні прізвище, ім’я, по-батькові; реєстраційний номер облікової картки платника податків («РНОКПП» або «ІПН»); серію та номер паспорту

4.13. Комісія за Обмін Бонусів Виконавцем не здійснюється. Однак, така комісія може утримуватися банком-емітентом при зарахуванні коштів на карту, відповідно до тарифів обслуговування відповідної банківської карти.

4.14. Обмін Бонусів за Реферальною програмою здійснюється Виконавцем виключно у безготівковій формі на картковий рахунок Користувача.

4.15. У випадку, якщо у Виконавця виникнуть будь-які підозри, що банківська картка не належить Користувачу, Виконавець має право призупинити обмін та виплату до отримання достовірного підтвердження, що банківська карта для отримання коштів від Виконавця належить такому Користувачу.

4.16. бмін Бонусів за Реферальною програмою здійснюється шляхом виплати Користувачу грошових коштів у сумі Бонусів, які Користувач обмінює на грошові кошти, зменшеної на суму податків та зборів, які утримуються Виконавцем згідно чинного законодавства України. Виплата грошових коштів здійснюється виключно в національній валюті України – гривні.

4.17. Виконавець при обміні Бонусів за Реферальною програмою не здійснює:

   Ⅰ. Обмін Бонусів на іншу валюту ніж гривня;
   Ⅱ.Виплату коштів в обмін на Бонуси в готівковій формі;
   Ⅲ. Обмін на грошові кошти меншої кількості Бонусів, ніж 100 (сто) одиниць;
   Ⅳ. Додавання Бонусів з різних інших Облікових записів Користувачів або Користувача.

4.18. Після перерахування коштів на банківський рахунок Користувача відповідна кількість Бонусів вважається використаною та Реферальний рахунок зменшується на суму Бонусів, що була обміняна.

4.19. Виконавець залишає за собою право відмовити Користувачу у нарахуванні або використанні та/або обміні Бонусів, у разі порушення Користувачем цієї Оферти та/або якщо Виконавець вбачатиме, що Користувач здійснює недобросовісні дії для отримання Бонусів та/або у інших випадках, визначених Виконавцем, які останній вважає недобросовісними діями Користувача.

4.20. Нараховані Бонуси можуть бути списані (анульовані) в односторонньому випадку Виконавцем з відповідного рахунку Користувача в його Обліковому записі у випадку настання умов передбачених п. 3.16. цієї Оферти.

РОЗДІЛ 5. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ПАРТНЕРА ТА ВИКОНАВЦЯ

5.1. Виконавець зобов’язується забезпечити можливість отримання Користувачем Послуг Виконавця в порядку, визначеному цією Офертою.

5.2. У випадку порушення Користувачем умов викладених в цій Оферті, Виконавець має право обмежити доступ до Облікового запису Користувача.

5.3. Виконавець має право направляти повідомлення Користувачу, що стосуються надання Послуг Виконавцем та/або Послуг Партнера на мобільний телефон, електронну пошту та в Обліковому записі в залежності від типу повідомлення.

5.4. Виконавець зобов’язується не розголошувати дані Користувача, що отримані в процесі створення Облікового запису та не використовувати такі дані в цілях, що не передбачені чим Договором. Розголошення отриманих даних можливо виключно в порядку передбаченому чинним законодавством України.

5.5. Користувач має право звернутися до Виконавця за технічною допомогою, а Виконавець надає таку технічну допомогу шляхом консультацій Користувача по телефону та/або електронній пошті.

5.6. Користувач зобов’язаний негайно повідомити Виконавця у випадку несанкціонованого доступу до Облікового запису Користувача третіми особами.

5.7. Користувач зобов’язується самостійно знайомитися з інформацією про умови надання йому Послуг Виконавця та/або Послуг Партнера, в тому числі їх вартості. Користувач зобов’язується регулярно знайомитися на Інтернет-сайті з інформацією пов’язаною з наданням Послуг Виконавця. Мовчання і продовження користування Послугами Виконавця після зміни поточних положень цієї Оферти на Інтернет-сайті розглядається як згода Користувача з внесеними змінами та доповненнями, якщо інше не буде прямо передбачене в таких змінених документах. Всі ризики, пов’язані з настанням несприятливих наслідків, внаслідок недотримання Користувачем вимог цього пункту, несе Користувач.

5.8. Користувач зобов’язується використовувати Послуги Виконавця та Інтернет-сайт виключно в законних цілях, дотримуватися чинного законодавства України. Користувач не має права вчинення дій, які впливають на нормальну роботу Інтернет-сайту. Користувач зобов’язується не використовувати будь-які пристрої, програми, алгоритми та методи, автоматичні пристрої та програмне забезпечення для доступу, придбання, копіювання або відстеження змісту на Інтернет-сайті.

5.9. Користувач зобов’язується не здійснювати дій, спрямованих на отримання доступу до чужого Облікового запису та/або Публічного профілю, шляхом підбору логіна та пароля, злому або інших дій.

5.10. Користувач цим підтверджує, що він є повністю дієздатним (щодо фізичних осіб), правоздатним (щодо юридичних осіб), над ним не встановлено піклування в будь-які формі.

5.11. Користувач при виборі Послуг Партнера за допомогою використання Послуг Виконавця усвідомлює і підтверджує, що:

   Ⅰ. Виконавець та Партнер є абсолютно незалежними суб’єктами, що не впливають на діяльність один одного;
   Ⅱ. Виконавець не відповідає за відповідність чинному законодавству України та очікуванням Користувача діяльності Партнера при наданні послуг таким Партнером Користувачу;
   Ⅲ. Виконавець не несе відповідальність за якість і терміни наданих Послуг Партнерами Користувачу;
   Ⅳ. Виконавець не несе відповідальності за виконання гарантійних зобов’язань щодо виконаних та/або наданих Послуг Партнера Користувачу.

РОЗДІЛ 6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ. ОБМЕЖЕННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

6.1. Виконавець не несе відповідальності за будь-які помилки, упущення, збої, дефекти і затримки в обробці або передачі даних, неправомірному доступу до Інтернет-сайту, в тому числі до Облікового запису Користувача, що спричинило обмеження доступу до Інтернет-сайту для Користувачів та/або Партнерів.

6.2. У випадку неможливості скористатись Онлaйн-сертифікатом з вини Партнера, Виконавець зобов’язаний повернути Користувачу сплачені ним за відповідний Онлайн-сертифікат грошові кошти на підставі письмового звернення Користувача протягом 14 (чотирнадцяти) робочих днів з дня отримання такого звернення впорядку визначеному п. 3.16 цієї Оферти.

6.3. Інтернет-сайт знаходиться в стадії розробки і може зазнати суттєвих змін. Будь-які сподівання щодо форми та функціональності Інтернет-сайту, які маєте Користувач, можуть не бути задоволеними з ряду причин, включаючи зміну планів розробки, реалізації або функціонування Інтернет-сайту.

6.4. Існують ризики, пов'язані з використанням Інтернет-сайту, включаючи, але не обмежуючись збоєм обладнання, програмного забезпечення та підключень до Інтернету. Виконавець не несе відповідальності за належну та/або повну передачу інформації, що міститься в будь-якому електронному повідомленні або самому електронному повідомленні, а також за будь-які збої, спотворення або затримки в його доставці або отриманні, незважаючи на те, чим це викликано.

6.5. При порушенні Користувачем умов цієї Оферти та/або норм чинного законодавства України, Виконавець має право обмежити доступ Користувача до Інтернет-сайту на тимчасовий період, а в разі грубого та/або неодноразового порушення умов цієї Оферти, відмовити в доступі до Інтернет-сайту на постійній основі шляхом блокування Облікового запису.

6.6. Виконавець не несе відповідальність перед Користувачем за будь-які прямі та/або опосередковані збитки, включаючи упущену вигоду або втрачені дані, шкоду честі та/або діловій репутації, понесені у зв’язку з використанням останнім Інтернет-сайту та/або Послуг Виконавця, в тому числі у випадку неможливості використання Інтернет-сайту та/або Послуг Виконавця.

6.7. Виконавець не несе відповідальності перед Користувачем за обмеження доступу до Послуг Виконавця, за припинення доступу до Послуг Виконавця, якщо ці обмеження і припинення виникли внаслідок обставин непереборної сили, які виникли після акцепту цієї Оферти Користувачем та на настання яких ні Користувач, ні Виконавець не могли вплинути, включаючи, але не обмежуючись, наступним: війна, заколоти, страйки, саботаж, ембарго, пожежі, повені, стихійні лиха, вибухи, дії та/або бездіяльність уряду України або іншої країни, акти державних органів та/або органів місцевого самоврядування, внесення змін до чинного законодавства України, аварії на мережах загального користування та інше.

РОЗДІЛ 7. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

7.1. Виконавець може на власний розсуд передавати будь-які свої права та/або делегувати свої обов'язки будь-якій третій особі в будь-який час.

7.2. Будь-яке повідомлення про виконання та/або порушення цієї Оферти має здійснюватися тільки через електронну пошту Користувача та через Обліковий запис. Офіційним електронним засобом зв'язку вважається відповідна електронна пошта Користувача. Виконавець може передати Користувачу будь-яке повідомлення за цим Договором шляхом: (i) направлення повідомлення в Обліковий запис на Інтернет-сайті; або (ii) надсилання електронного листа на адресу електронної пошти Користувача. Повідомлення, які Виконавець надає шляхом розміщення в Обліковому записі Користувача будуть вважатися чинними з моменту розміщення повідомлення в такому записі, а повідомлення, які Виконавець надсилає по електронній пошті, будуть вважатися чинними, коли таке повідомлення буде надіслано. Користувач несе відповідальність за збереження адреси електронної пошти та вважатиметься таким, що отримав будь-яке електронне повідомлення, коли Виконавець надішле таке електронне повідомлення, незалежно від того, чи отримав його Користувач та чи читає електронну пошту.

7.3. Всі питання, що стосуються дійсності, дотримання та тлумачення цього Договору, регулюються, тлумачаться та застосовуються відповідно до законодавства України. Будь-які спори, суперечки або претензії, що виникають у зв'язку з цією угодою або порушенням угоди, Сторони мають спочатку погодити добросовісно шляхом проведення переговорів протягом шестидесяти (60) днів після письмового повідомлення про спір або претензії від відповідної Сторони. Якщо переговори не вирішують суперечки, спору або претензії для розумного задоволення вимог всіх Сторін протягом такого періоду, то Сторони беззастережно і безумовно подають відповідний позов до компетентного суду відповідно до законодавства України.

7.4. Інтернет-сайт та Послуги Виконавця є результатом інтелектуальної діяльності і містять в собі результати такої діяльності. Користуючись Інтернет-сайтом та Послугами Виконавця, Користувач визнає і погоджується з тим, що весь зміст і структура Інтернет-сайту захищені авторськими правами та іншими правами інтелектуальної власності, і що зазначені права є дійсними і захищеними в усіх формах, на всіх етапах і по відношенню до всіх технологій, як вже існуючих так і тих, що будуть створені пізніше. Жодні права на будь-який вміст Інтернет-сайту не передаються Партнерам в результаті використання Інтернет-сайту, за винятком невиключної ліцензії на користування Інтернет-сайтом відповідно до умов, встановлених Виконавцем та на визначений проміжок часу.

Остання редакція: 14.04.2021