Address

58 Yaroslavska st., Kyiv

Working hours

Closed Working hours

Past events

Выживание на Амазонке

Mon 05 Mar 19:00

Review 0

No review

Next to Travel Hub

Swimming pool

Pool "Podolsky"

67 m. 56А, Yaroslavska St, Kyiv

(044) 393-43-43

Cultural Center

PlastikWood Animations

88 m. 57 Yaroslavskaya Street, Kyiv

(097) 625-96-69

Institution

Rhythms of Life Center

91 m. 56a Yaroslavska Str., 3rd floor, Kyiv

(067) 193-31-31

Cafe

Buduburher

93 m. 56А Yaroslavska St

(068) 958-56-56

Cafe

Coffee in Action

146 m. 7a Shelkovichnaya str., Kyiv, Ukraine

Cafe

147 m. st. Nizhniy Val, 51

(096) 647-42-45

Sport Club

Fizmat (Podil)

149 m. st. Nizhny Val, 51, Kyiv

(094) 823-80-09

Pub

Che Guevara

156 m. 66А Verkhnii Val St, Kyiv

(096) 669-59-05

Cafe

Zakapelok

175 m. 62, Upper Val Street, Kyiv

(073) 103-75-31

Gallery

Ya Gallery

228 m. 49B Khoryva str., Kyiv

(044) 492-92-03

Join Us on Our Social Networks